Aktualizacja gry – wersja 0.27

  1. Większe ikony w wiadomościach
  2. Zmiana w rankingu (+/- pozycji) – widoczne od następnego przeliczenia punktacji