Aktualizacja gry – wersja 0.27.1

  1. Wzmocnienie smoków, zmiana cen – może wpłynąć na punktację niektórych graczy
  2. Zmiana pojemności magazynów/murów: przechowują teraz tyle samo drewna i kamienia